ELTD – THE JOHN MAXWELL TEAM

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Công ty Đào tạo & Phát triển Lãnh đạo ELTD (ESWEST Leadership Training & Development) được thành lập với sứ mệnh huấn luyện & phát triển con người thông qua sự khám phá, tăng trưởng và tạo ra biến chuyển để đem lại ích lợi cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng và cho xã hội. Chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện & đào tạo về kỹ năng lãnh đạo theo tư tưởng của tổ chức The John Maxwell Team tại Việt Nam cho mọi cá nhân quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và kinh doanh của mình.

Chúng tôi cũng được chứng nhận bởi Six Seconds – một trong những tổ chức lớn nhất thế giới về Trí tuệ Cảm xúc (EQ) – để huấn luyện và đào tạo về EQ. Đội ngũ giảng viên và tư vấn của chúng tôi là thành viên được chứng nhận của tổ chức John Maxwell Team, tổ chức đào tạo & huấn luyện lãnh đạo uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ và trên thế giới với hơn 20.000 thành viên

FBNC COMPANY

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

FBNC – Kênh truyền hình tin tức TÀI CHÍNH & KINH DOANH chuyên sâu và những vấn đề nóng trong xã hội dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FBNC sản xuất chương trình với đa ngôn ngữ, đặc biệt với Talkshow, Bản tin Bất Động Sản,..phụ đề Anh Ngữ. Chúng tôi sở hữu và liên kết với đội ngũ Chuyên gia Kinh tế Quốc tế, các nhà báo và các phóng viên có nhiều năm kinh nghiệm.