NỘI DUNG HỌC PHẦN

John Maxwell

Dựa trên cuốn sách mới nhất của mình, John C. Maxwell sẽ truyền đạt những cách thiết thực mà các nhà lãnh đạo có thể tìm kiếm và phát triển những người xung quanh. Một số bài học này có thể bao gồm: biết các nhà lãnh đạo tiềm năng là ai, làm thế nào để thu hút họ, làm thế nào để trang bị và trao quyền cho họ, làm thế nào để định vị họ để xây dựng một đội chiến thắng, làm thế nào để huấn luyện các nhà lãnh đạo lên cấp cao hơn và biến họ thành nhà phát triển những lãnh đạo khác.

Chris Hogan

Rút kinh nghiệm từ cả trên sân bóng và trong thế giới tài chính, Chris sẽ thảo luận về cách tạo ra văn hóa làm việc đồng đội để có thể tạo ra một nơi làm việc ổn định và lành mạnh về tài chính.

Rachel Hollis

Diễn giả, tác giả và CEO Rachel Hollis sẽ thách thức, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho khán giả trong không gian lãnh đạo với những lời khuyên và công cụ thiết thực để giúp các nhà lãnh đạo nhìn thấy tiềm năng của họ liên quan đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp

Marcus Buckingham

Marcus sẽ tập trung vào khái niệm rằng sức mạnh và sự gắn kết của nhóm của bạn là điều cần thiết để thành công hơn là văn hóa của công ty bạn. Thông qua những lời nói dối mà anh ấy xác định, anh ấy cũng tiết lộ những sự thật cốt lõi sẽ giúp bạn trong hành trình lãnh đạo của bạn, và cung cấp cho bạn những cách thiết thực để tạo ra một nơi làm việc lành mạnh và thịnh vượng.